Cộng đồng người Việt ở Melbourne

Phần lớn cộng đồng người Việt Nam chủ yếu sống ở phía Tây Melbourne. Tuy nhiên, ở vùng ngoại ô phía Đông Nam của Melbourne, số lượng người Việt sinh sống cũng khá đông. Một số điều mà phần lớn người Việt yêu thích ở Melbourne là:  Cộng đồng đa văn hóa của Melbourne ở…